Předvýjezdové setkání koordinátorů a účastníků Erasmus +

Ve dnech 25.-28. dubna se v Praze konalo Předvýjezdové setkání účastníků a koordinátorů mobilit Erasmus+, kterého se za naši školu zúčastnily dvě žákyně třetího ročníků: Karolína Martínková a Veronika Zachová. Setkání probíhalo formou workshopů, ve kterých se žáci učili jak čelit stresu nebo jak se orientovat v mezinárodním prostředí.

Koordinátoři měli během workshopů možnost řešit projektový management, logistické a organizační zajištění mobilit, ale především měli prostor pro sdílení zkušeností. Na programu byla mimo jiné i přednáška a diskuze s absolventy zahraničních mobilit, kteří navštívili Portugalsko, Francii a Španělsko. Žáci i koordinátoři měli možnost svou zkušenost nebo očekávání sdílet také během společných aktivit, jakými byly Česko-slovenský seznamovací večer či večeře na lodi. V neposlední řadě byla pro žáky připravena outdoorová hra, která byla vyvrcholením celého pobytu. Žáci se v malých skupinkách učili spolupráci, orientaci ve městě, které neznají a vyzkoušeli si řešení problémů v neočekávaných situacích.

Věříme, že toto setkání pomůže Veronice i Karolíně zvládnout jejich zahraniční pobyt bez problémů.