Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2024 – informace

Obecné informace

 • Školní přehlídky SOČ: únor – březen 2024
 • Okresní přehlídky SOČ: březen – duben 2024
 • Krajské přehlídky SOČ: duben – 13. květen 2024
  Přihlášky do krajského kola standardně do konce března.
 • Celostátní přehlídka SOČ: 21. – 23. červen 2024, SPŠ Elektrotechnická a VOŠ Pardubice
 • Do každého oboru je možné přihlásit maximálně 3 práce za školu. Pokud se nepřihlásí více než 3 studenti do stejného oboru, není třeba konat školní kolo.

Postup při tvorbě SOČ pro studenty

Co se musí udělat?

 • Vybrat si téma a případně najít pracoviště a konzultanta.
  Téma si student zvolí sám, nebo si vybere z nabídky témat či tematických okruhů, které nabízejí odborníci např. z vysokých škol, pracovišť Akademie věd či odborníci z praxe.
 • Vybrat si soutěžní obor SOČ odpovídající vybranému tématu (viz. seznam oborů).
 • Samostatně zpracovat vybrané téma.
 • Výsledky písemně zpracovat ve formě soutěžní práce SOČ.
 • Natočit video s prezentací práce.
 • Přihlásit se do soutěže.
 • Připravit se na obhajobu soutěžní práce SOČ.
 • Vystoupit s obhajobou soutěžní práce SOČ před odbornou porotou.

  Co se musí udělat po postupu do celostátního popř. mezinárodního kola?

 • Připravit si poster – jiná forma prezentace soutěžní práce. Snaha zaujmout.
 • Připravit si prezentaci na mezinárodní soutěž v anglickém jazyce.