Uvolnění z výuky

Vyplňte následující formulář,  vytiskněte a doručte třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy.

Formulář žádosti