ŠVP a učební plány

ŠVP…………………….školní vzdělávací programy, náplň výuky jednotlivých předmětů, hodnocení, maturita, …

Učební plány…..…předměty, které se vyučují v jednotlivých ročnících u daných oborů

Pro 1., 2. a 3. ročník:

Název ŠVPZaměřeníŠVPUčební plán
Obchodní akademiePočítačová grafika
 Firemní management
 Jazyková akademie
Ekonomické lyceumEkonomické lyceum
 Jazykové lyceum
Veřejnosprávní činnostPrávní asistent
 Veřejná správa

Pro 4. ročník:

Název oboruNázev ŠVPŠVPUčební plán
Obchodní akademiePočítačová grafika
 Firemní management
 Jazyková akademie
Ekonomické lyceumEkonomické lyceum
 Jazykové lyceum
Veřejnosprávní činnostPrávní asistent
 Veřejná správa