ŠVP a učební plány

ŠVP…………………….školní vzdělávací programy, náplň výuky jednotlivých předmětů, hodnocení, maturita, …

Učební plány…..…předměty, které se vyučují v jednotlivých ročnících u daných oborů

Název ŠVP Zaměření ŠVP Učební plán
Obchodní akademie Počítačová grafika
  Firemní management
  Jazyková akademie
Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum
  Jazykové lyceum
Veřejnosprávní činnost Právní asistent
  Veřejná správa