ŠVP = školní vzdělávací programy, náplň výuky jednotlivých předmětů, hodnocení, maturita, …

Učební plány = předměty, které se vyučují v jednotlivých ročnících u daných oborů

Název oboru Název ŠVP Platnost od ŠVP Učební plán
Obchodní akademie Obchodní akademie – OA Česká Lípa 1. 9. 2009
Počítačová grafika 1. 9. 2015
Firemní management 1. 9. 2015
Jazyková akademie 1. 9. 2017
Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum – OA Česká Lípa 1. 9. 2009
Ekonomické lyceum 1. 9. 2015
Jazykové lyceum 1. 9. 2015
Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost – OA Česká Lípa 1. 9. 2011
Právní asistent 1. 9. 2015
Veřejná správa 1. 9. 2015