ŠVP…………………….školní vzdělávací programy, náplň výuky jednotlivých předmětů, hodnocení, maturita, …

Učební plány…..…předměty, které se vyučují v jednotlivých ročnících u daných oborů

Název oboru Název ŠVP Platnost od ŠVP Učební plán
Obchodní akademie Počítačová grafika 1. 9. 2015
Firemní management 1. 9. 2015
Jazyková akademie 1. 9. 2017
Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum 1. 9. 2015
Jazykové lyceum 1. 9. 2015
Veřejnosprávní činnost Právní asistent 1. 9. 2015
Veřejná správa 1. 9. 2015