Výchovní poradci

Máte problémy? Obraťte se na výchovného poradce.

Úkolem výchovného poradce je pomáhat Vám řešit problémy.
Můžete přijít kdykoliv, nejvhodnější jsou konzultační hodiny:

Mgr. Růžena Rückelová
čtvrtek od 7:30 (kab. č. 125 přízemí)
e-mail: rruckelova@oacl.cz
telefon: 778 544 010

Nejčastější problémy
Problémy ve škole: docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli, ukončení nebo přerušení studia apod.
Osobní problémy: vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, partnery, nemoci, závislosti, trestná činnost apod.
Vysoké školy a zam.: výběr vysoké školy a podání přihlášek, rady při výběru zaměstnání a žádosti o přijetí do zaměstnání.
Podmínky jednání

– přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři, ne jako žák za učitelem
– vyslechnu Vaše problémy a zaručuji mlčenlivost
– budu jednat ve Vašem zájmu a s Vaším souhlasem
– mohu Vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, právník, sociální pracovník, soud, policie aj.)
– problémy za Vás nevyřeším, pouze navrhnu možná řešení

Poradenské instituce

Seznam poradenských institucí v České Lípě naleznete ZDE