Finanční gramotnost – krajské kolo

V celostátní soutěži ve Finanční gramotnosti v krajském kole reprezentoval naši školu soutěžní tým ve složení: Miloš Mach (4.E),Alena Němečková (4.C)Barbora Dostálová (4.B). Náš soutěžní tým obhajoval svoji případovou studii na sestavení finančního plánu konkrétní rodiny. V rámci obhajoby zároveň    Více…

Poznávací zájezd do Vídně

Ve dnech 11. a 12. 4. 2024 se 39 žáků naší školy zúčastnilo za krásného počasí poznávacího zájezdu do Vídně. Program byl velmi pestrý: prohlídka historického centra Vídně s nejslavnějšími památkami jako je chrám sv. Štěpána nebo Hofburg, Time-Travel historií    Více…

Erasmus L.A.N.D.L.A.B. – třetí den

I třetí den katalánského dobrodružství proběhl v náročném tempu. Během dopoledne prezentovala část našich žáků projekt L.A.N.D.L.A.B. žákům zdejší základní školy. Druhá část mezitím připravila stánek na trhu v centru města Ponts. Později se obě skupiny žáků sešly, zatančily připravený    Více…