Návštěva iQLANDIE – 3. C

Dne 11. 11. 2021 navštívili žáci 3. C v park iQLANDIE v Liberci. Program věnovaný chemii jim nabídl velice pestrý a zábavný program. V první části to byla Science show – demonstrační pokusy s přímým zapojením studentů. Ve druhé části    Více…

Maturitní zpravodaj

Uvnitř článku naleznete odkaz na nové číslo Maturitního zpravodaje, které obsahuje základní informace o přihlašování k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022.