Školní akce

SOUTĚŽE

Matematické, logické a přírodovědné soutěže
• Přírodovědný klokan, Matematický klokan, Matematická soutěž,
• Logická olympiáda, Genius logicus

Jazykové soutěže
• Olympiáda z Českého jazyka, recitační soutěž, ARS POETICA – Puškinův památník,
• olympiáda v RUJ, jazyková soutěž v NEJ, Den evropských jazyků

Ekonomický tým JUNIOR
• soutěž pro tříčlenné týmy žáků 4. ročníků oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum
• zahrnuje znalostní testy a prezentaci předem neznámého ekonomického tématu
• z krajského kola žáci postupují do republikového kola
• naše škola v roce 2014 krajské kolo pořádala

Finanční gramotnost
• celostátní soutěž pro střední školy vyhlášená MŠMT ČR
• elektronická forma prostřednictvím webových stránek
• naše škola se účastní pravidelně od začátku soutěže a vítězové školního kola reprezentují školu v okresních kolech

SOČ (Středoškolská odborná činnost)
• soutěž pro žáky a jejich práce na vybrané ekonomické nebo jiné téma
• zahrnuje práci samotnou a její prezentaci a obhajobu
• žáci naší školy ze školního kolapravidelně postupují a úspěšně reprezentují v krajském kole

Mistrovství ČR v grafických předmětech
• soutěž v kategoriích psaní na klávesnici a wordprocessingu
• předchází školní kolo, ze kterého naši žáci postupují do krajského kola i republikového finále

Ekonomicko-manažerská olympiáda
• studentský projekt pořádaný fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro 3. ročníky obchodních akademií
• soutěží se ve všeobecných a odborných znalostech, matematice a angličtině

EUROPASECURA
• celostátní soutěž týkající se EU a Severoatlantické aliance pro soutěžní týmy

EKONOM OA
• tradiční soutěž pořádaná naší školou
• soutěží se ve znalostech z odborných předmětů ekonomika, účetnictví, právo, informatika
• každý ročník soutěže má jinou formu

OSTATNÍ AKCE

Zeměpisné vzdělávací projekty
• každý rok na podzim a na jaře navštíví žáci 1. ročníků zeměpisné vzdělávací pořady Planeta Země 3000 a Svět kolem nás
• seznámení se velice zajímavou a poutavou formou seznamují s nejrůznějšími kouty naší planety

Zahraniční zájezdy
• zájezdy do Velké Británie (s výukou jazyka), Vídně, Drážďan a podle zájmu i dalších lokalit

Halloween
• každoroční tradiční oslava anglosaského svátku Halloween, kterou pořádají vyšší ročníky pro studenty 1. ročníků

Datlování s obchodkou
• soutěž pořádaná naší školou pro základní školy z České Lípy a okolí
• zábavná forma různých disciplín v ovládání klávesnice

Darování krve
• každoročně darují krev žáci 4. ročníku
• předchází vždy beseda pro 4. ročníky na téma „Daruj krev, daruj život“

Den dětí se zdravotním postižením v Doksech
• tradičně každoročně pomáhají naši žáci s organizačním zajištěním sportovního dne pro děti se zdravotním postižením

Jak resuscitovat
• přednáška lékaře ze Záchranné zdravotnické služby LBC kraje o první pomoci s praktickými ukázkami

Odborná ekonomická praxe
• Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost – 2 týdny ve 3. ročníku a 2 týdny ve 4. ročníku
• Ekonomické lyceum – 2 týdny ve 3. ročníku
• praxe v podnicích, bankách, úřadech a dalších institucích
• část žáků mohla díky finančním prostředkům z programu Erasmus+ absolvovat praxi ve firmách a organizacích státní správy v Londýně