Obory SOČ 2024

Zařazení Vaší práce do příslušného oboru doporučujeme konzultovat se svým konzultantem.

1. Matematika a statistika

2. Fyzika

3. Chemie

4. Biologie, geografie a geologie

5. Molekulární biologie

6. Zdravotnictví

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

9. Strojírenství, hutnictví a doprava

10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

13. Ekonomika a řízení

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

16. Historie

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

18. Informatika