Školská rada

V prosinci 2021 se uskutečnily volby do Školské rady Obchodní akademie pro funkční období 2021–2024.

Z řad pedagogů byli zvoleni PhDr. Martin Kabrna a Ing. Štěpánka Dlouhá.

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků byli zvoleni pan Petr Živsa a pan Petr Štolpa.

Za Liberecký kraj jako zřizovatele školy jsou v radě jmenováni Ing. Jitka Volfová a Mgr. Jaromír Dvořák.

Rada pracuje ve složení:
PhDr. Martin Kabrna 
Ing. Štěpánka Dlouhá
Petr Živsa
Petr Štolpa
Ing. Jitka Volfová
Mgr. Jaromír Dvořák

Zápisy z jednání: