V prosinci 2017 se uskutečnily volby do Školské rady Obchodní akademie pro funkční období 2017–2020.

Z řad pedagogů byli zvoleni PhDr. Martin Kabrna a Mgr. Petr Rückel.

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků byli zvoleni Bc. Jan Vlček a paní Anna Vorlíčková.

Za Liberecký kraj jako zřizovatele školy jsou v radě jmenováni Ing. Jitka Volfová a Mgr. Petr Pokorný.

Rada pracuje ve složení:
PhDr. Martin Kabrna – předseda
Mgr. Petr Rückel
Bc. Jan Vlček
Anna Vorlíčková
Ing. Jitka Volfová
Mgr. Petr Pokorný – ověřovatel

Zápisy z jednání:
Zápis z jednání – 4. 12. 2017
Zápis z jednání – 17. 10. 2017
Zápis z jednání – 30. 11. 2016
Zápis z jednání – 19. 10. 2016
Zápis z jednání – 18. 11. 2015
Zápis z jednání – 20. 10. 2015
Zápis z jednání – 17. 3. 2015
Zápis z jednání – 16. 12. 2014
Zápis z jednání – 3. 12. 2014
Zápis z jednání – 16. 10. 2014
Zápis z jednání – 16. 10. 2013
Zápis z jednání – 3. 12. 2012
Zápis z jednání – 17. 10. 2012
Zápis z jednání – 20. 12. 2011
Zápis o výsledcích voleb – 30. 11. 2011
Zápis z jednání – 28. 11. 2011
Zápis z jednání – 18. 10. 2011
Zápis z jednání – 1. 12. 2010
Zápis z jednání – 18. 10. 2010
Zápis z jednání – 2. 12. 2009
Zápis z jednání – 20. 10. 2009
Zápis z jednání – 17. 12. 2008