Školská rada

V prosinci 2017 se uskutečnily volby do Školské rady Obchodní akademie pro funkční období 2017–2020.

Z řad pedagogů byli zvoleni PhDr. Martin Kabrna a Mgr. Petr Rückel.

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků byli zvoleni Bc. Jan Vlček a paní Anna Vorlíčková.

Za Liberecký kraj jako zřizovatele školy jsou v radě jmenováni Ing. Jitka Volfová a Mgr. Petr Pokorný.

Rada pracuje ve složení:
PhDr. Martin Kabrna – předseda
Mgr. Petr Rückel
Bc. Jan Vlček
Anna Vorlíčková
Ing. Jitka Volfová
Mgr. Petr Pokorný – ověřovatel

Zápisy z jednání:
Zápis z jednání – 5. 12. 2018
Zápis z jednání – 16. 10. 2018
Zápis z jednání – 19. 12. 2017
Zápis z jednání – 4. 12. 2017
Zápis z jednání – 17. 10. 2017