Metodici

Metodik ICT
Mgr. Leoš Grolmus

Metodička environmentální výchovy
Ing. Ivana Bufková
Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Program EVVO

Metodička sociálně patologických jevů
Mgr. Jana Paterová
Preventivní program
Program proti šikanování

Koordinátorka ŠVP
Ing. Jana Ládová