Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti


Na webových stránkách https://www.oacl.cz jsou informace uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky. Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních webových prohlížečích. Vzhled prezentace je řešen pomocí CSS a je tak oddělen od poskytovaných informací.

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. K dispozici je vyhledávací pole umístěné v hlavičce stránky.

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

  • DOC, XLS a PPT – jedná se o dokumenty vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office
  • RTF – textový dokument, který dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
  • PDF – dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat (pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader – zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.)
  • ZIP – komprimované dokumenty

Kontakt na správce portálu
Vaše informace o problémech se zobrazováním těchto stránek nebo náměty zasílejte na adresu admin@oacl.cz.