Pedagogičtí pracovníci

 

  zkratka třídní,
funkce
e-mail telefon konzultace
Ing. Bufková Ivana Bu MEV ibufkova@oacl.cz 778 544 012 PO 14.30
Ing. Dlouhá Štěpánka Dl 2. C sdlouha@oacl.cz 778 544 011 ČT 14.30
Ing. Dvořáková Petra Do 3.D pdvorakova@oacl.cz 778 544 014 PÁ 13.30
Mgr. Frajová Katarina Fr   kfrajova@oacl.cz 778 544 012 ÚT 7.30
Mgr. Grolmus Leoš Gr ICT lgrolmus@oacl.cz 778 544 012 ST 7.30
Mgr. Hartman Pavel Ha 2. A phartman@oacl.cz 778 544 013 PÁ 7.30
Mgr. Hodničák Jan Hk 2. B jhodnicak@oacl.cz 778 544 014 ÚT 7.30
Mgr. Holatová Tereza Ht   tholatova@oacl.cz 778 544 009 ST 14.30
Mgr. Huml Michael Hm   mhuml@oacl.cz 778 544 013 ST 7.30
PhDr. Kabrna Martin Kr ZŘŠ mkabrna@oacl.cz 778 544 006 ÚT 7.30
Ing. Kalinová Petra Kn 3. A pkalinova@oacl.cz 778 544 014 ST 7.30
PaedDr. Kalivoda Petr Ka   pkalivoda@oacl.cz 778 544 010 PÁ 7.30
Ing. Kaplánek Petr Kp 1. C pkaplanek@oacl.cz 778 544 012 PO 14.30
Ing. Kohoutová Kateřina Kh   kkohoutova@oacl.cz 778 544 011 ČT 7.30
Ing. Lád Rostislav ŘŠ rlad@oacl.cz 778 544 007 ÚT 7.30
Ing. Ládová Jana Ld 3. C | ŠVP jladova@oacl.cz 778 544 011 ÚT 7.30
Mgr. Lišková Iva Li 2. E iliskova@oacl.cz 778 544 012 ÚT 7.30
Bc. Olahová Karolína Ol   kolahova@oacl.cz 778 544 012 PO 16.05
Mgr. Paterová Jana Pa 3. B | SPJ jpaterova@oacl.cz 778 544 009 PÁ 13.30 | MP ČT 7.30
Ing. Pokorná Alena Pk   apokorna@oacl.cz 778 544 012 ČT 7.30
Mgr. Prudnikov Boris Pr   bprudnikov@oacl.cz 778 544 012 PO 7.25
Mgr. Rážová Kamila 1. A krazova@oacl.cz 778 544 013 PÁ 7.30
Mgr. Rückel Petr Rc   pruckel@oacl.cz 778 544 012 PO 7.30
Mgr. Rückelová Růžena 1. B | VP rruckelova@oacl.cz 778 544 010 PO 7.30 | VP ČT 7.30
Ing. Řeháčková Lenka Re 4. B lrehackova@oacl.cz 778 544 011 PO 7.30
Ing. Spolková Silvie Sp 2. D sspolkova@oacl.cz 778 544 014 PÁ 13.40
Mgr. Stárek Otto St 4. A ostarek@oacl.cz 778 544 010 ÚT 7.30
Mgr. Šostková Michaela Šo   msostkova@oacl.cz 778 544 009 ÚT 13.30
Ing. Švrčková Monika Šv 4. D msvrckova@oacl.cz 778 544 011 ČT 7.30
Mgr. Vlčková Martina Vl 4. C mvlckova@oacl.cz 778 544 009 ÚT 14.30
Ing. Vondrová Eva Vo 1. D evondrova@oacl.cz 778 544 012 PO 14.30
Ing. Žůčková Monika Žů   mzuckova@oacl.cz 778 544 011 ČT 7.30

ICT – ICT metodik
MEV – metodik enviromentální výchovy
MP – metodik prevence
ŘŠ – ředitel školy
SPJ – metodik sociálně patologických jevů
ŠVP – koordinátor školního vzdělávacího programu
VP – výchovný poradce
ZŘŠ – zástupce ředitele školy

Konzultace lze individuálně domluvit i mimo stanovené termíny.