Pedagogičtí pracovníci

 školní rok 2023/2024

 Titul, příjmení a jméno Zkratka Třídní,
funkce
E-mail Telefon Konzultace
Mgr. Boyon Jérôme Bo   jboyon@oacl.cz 778 544 012 PO 14:30 – 15:00
Ing. Bufková Ivana Bu MEV ibufkova@oacl.cz 778 544 012 ČT 14:30 – 15:00
Mgr. Cachová Šárka Ca    scachova@oacl.cz 778 544 013 ST 14:30 – 15:00
Mgr. Česenek Viktor Ce   vcesenek@oacl.cz   PÁ 7:30 – 8:00
Ing. Danešová Hana   hdanesova@oacl.cz 778 544 013 PO 14:30 – 15:00
Ing. Dlouhá Štěpánka Dl 4.C sdlouha@oacl.cz 778 544 011 ČT 7:30 – 8:00
Ing. Dvořáková Petra Do   pdvorakova@oacl.cz 778 544 014 ČT 7:30 – 8:00
Mgr. Frajová Katarina Fr 1.C  kfrajova@oacl.cz 778 544 012 ÚT 7:30 – 8:00
Mgr. Grolmus Leoš Gr 2.D | ICT lgrolmus@oacl.cz 778 544 012 ČT 7:25 – 7:55
Mgr. Hartman Pavel Ha 4.A phartman@oacl.cz 778 544 013 ST 7:30 – 8:00
Hetfleiš Katrin He   khetfleis@oacl.cz 778 544 012 PÁ 7:30 – 8:00
Mgr. Hocková Marie Hc   mhockova@oacl.cz 778 544 009 ÚT 14:30 – 15:00
Mgr. Hodničák Jan Hk 4.B jhodnicak@oacl.cz 778 544 014 PÁ 7:30 – 8:00
Mgr. Holatová Tereza Ht 2.B tholatova@oacl.cz 778 544 009 ÚT 7:30 – 8:00
PhDr. Kabrna Martin Kr ZŘŠ mkabrna@oacl.cz 778 544 006 ST 7:30 – 8:00
Ing. Kalinová Petra Kn   pkalinova@oacl.cz 778 544 014 ÚT 14:30 – 15:00
PaedDr. Kalivoda Petr Ka   pkalivoda@oacl.cz 778 544 010 ČT 7:30 – 8:00
Ing. Kaplánek Petr Kp 3.C pkaplanek@oacl.cz 778 544 012 PO 14:30 – 15:00
Ing. Kohoutová Kateřina Kh   kkohoutova@oacl.cz 778 544 011 ÚT 7:30 – 8:00
Mgr. Koubková Markéta Ku   mkoubkova@oacl.cz   ST 7.30 – 8:00
Mgr. Kroupová Zuzana Ka   zkroupova@oacl.cz 778 544 014 ÚT 14:30 – 15:00
Ing. Lád Rostislav ŘŠ rlad@oacl.cz 778 544 007 ÚT 7:30 – 8:00
Ing. Ládová Jana Ld ŠVP jladova@oacl.cz 778 544 011 ÚT 7:30 – 8:00
Mgr. Olahová Karolína Ol  1.B kolahova@oacl.cz 778 544 012 PO 14:30 – 15:00
Mgr. Paterová Jana Pa SPJ jpaterova@oacl.cz 778 544 009 PO 14:30 | MP ÚT 14.30
Ing. Pokorná Alena Pk  1.A apokorna@oacl.cz 778 544 012 PO 7:30 – 8:00
Mgr. Rážová Kamila 3.A krazova@oacl.cz 778 544 013 ČT 14:30 – 15:00
Mgr. Rückel Petr Rc  4.D pruckel@oacl.cz 778 544 012 ST 7:30 – 8:00
Mgr. Rückelová Růžena 3.B | VP rruckelova@oacl.cz 778 544 010 PÁ 7:30 | VP ST 7.30
Ing. Řeháčková Lenka Re   lrehackova@oacl.cz 778 544 011 ÚT 7:30 – 8:00
Mgr. Stárek Otto St 1.D  ostarek@oacl.cz 778 544 010 ST 7:30 – 8:00
Mgr. Svobodová Kateřina Sv   ksvobodova@oacl.cz 778 544 012 ÚT 7:30 – 8:00
Mgr. Šostková Michaela Šo 2.C|ZŘŠ msostkova@oacl.cz 778 544 006 PO 7:30 – 8:00
Mgr. Vlčková Martina Vl 4.E mvlckova@oacl.cz 778 544 009 ČT 14:30 – 15:00
Ing. Vondrová Eva Vo 3.D evondrova@oacl.cz 778 544 012 ÚT 14:30 – 15:00
Ing. Žůčková Monika Žů 2.A mzuckova@oacl.cz 778 544 011 ČT 7.30 – 8:00

ICT – ICT metodik
MEV – metodik enviromentální výchovy
MP – metodik prevence
ŘŠ – ředitel školy
SPJ – metodik sociálně patologických jevů
ŠVP – koordinátor školního vzdělávacího programu
VP – výchovný poradce
ZŘŠ – zástupce ředitele školy

Konzultace lze individuálně domluvit i mimo stanovené termíny.