Podmínky účasti v SOČ

 • Včasné podání přihlášky v souladu s harmonogramem SOČ.
 • Vyplnění webového formuláře – přihláška SOČ.
  • Odevzdává se
   • Vlastní text práce ve formátu pdf (velikost souboru je 10 až 15 MB)
   • Příloha – Video/nahrávku, kde prezentuje svojí práci (zvukový záznam ve formátu MP3, video záznam ve formátu MP4, ostatní přílohy ve formátu ZIP.).
 • Přihlášku vytisknout, podepsat a připojit tištěnou verzi práce v jednom vyhotovení.
 • Přihlášku a výtisk práce předat školnímu (případně krajskému) organizátorovi SOČ.

Základními kritérii, kterými se odborné poroty při posuzování práce řídí jsou:

1. Nápaditost při výběru tématu a uplatnitelnost výsledků řešení.

2. Znalost podstaty řešené problematiky.

3. Způsob řešení problému, včetně invenčního přístupu a správnosti použité metodiky.

4. Podíl vlastní práce a vlastní přínos k řešené problematice.

5. Přehlednost, srozumitelnost a úplnost popisu problematiky, způsobu řešení a získaných výsledků,
nezanedbatelná je i formální úroveň textu.

6. U osobní prezentace a obhajoby schopnost srozumitelně popsat a vysvětlit podstatu práce,
schopnost správně reagovat na dotazy a obhájit svoje výsledky a způsob řešení.