Veškeré zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány na profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj