Maturitní zkoušku upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Ve školním roce 2019/20 bude mít maturitní zkouška v jarním i podzimním zkušebním období tuto skladbu:

1) Společná část maturitní zkoušky
Informace CERMATu na novamaturita.cz zde.

2) Profilová část maturitní zkoušky
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Obor Obchodní akademie – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.
Obor Ekonomické lyceum – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.
Obor Veřejnosprávní činnost – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.

AKTUÁLNÍ INFORMACE JARO 2020
Jednotné zkušební schéma JARO 2020 – bude doplněno.

Ústní zkoušky:
4. A ………. květen 2020
4. C ………. květen 2020
4. D ………. květen 2020

Obhajoby maturitních prací:
4. C ………. květen 2020
4. D ………. květen 2020

Podrobnější informace na WWW.NOVAMATURITA.CZ

MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZDE.