Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušku upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Ve školním roce 2022/23 bude mít maturitní zkouška v jarním i podzimním zkušebním období tuto skladbu:

1) Společná část maturitní zkoušky
Informace o maturitních zkouškách najdete na stránkách CERMATu. Odkaz zde.

2) Profilová část maturitní zkoušky
Informace o profilové části maturitní zkoušky naleznete ve Školním vzdělávacím programu příslušného oboru a zaměření:

Obchodní akademie – Firemní management
Obchodní akademie – Počítačová grafika
Obchodní akademie – Jazyková akademie

Ekonomické lyceum – Ekonomické lyceum
Ekonomické lyceum – Jazykové lyceum

Veřejnosprávní činnost – Veřejná správa
Veřejnosprávní činnost – Právní asistent


AKTUÁLNÍ INFORMACE  – MZ jaro 2023

 

Termíny k maturitní zkoušce – jaro 2023


Podrobnější informace na MATURITA.CERMAT.CZ

MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZDE.