Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušku upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Ve školním roce 2020/21 bude mít maturitní zkouška v jarním i podzimním zkušebním období tuto skladbu:

1) Společná část maturitní zkoušky
Informace o maturitních zkouškách najdete na stránkách CERMATu. Odkaz zde.

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 24. května 2021 do 26. května 2021.  Jednotné zkušební schéma ZDE

2) Profilová část maturitní zkoušky
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Obor Obchodní akademie – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.
Obor Ekonomické lyceum – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.
Obor Veřejnosprávní činnost – Tyto informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) zde.

AKTUÁLNÍ INFORMACE JARO 2021

Praktická zkouška UCE 4.A + 4.B + 4.C 6. 5. 2021
Praktická zkouška PEK 4.A + 4.B 7. 5. 2021
Ústní zkoušky 4.A + 4.B 1. – 4. 6. 2021
Ústní zkoušky a obhajoby MP 4.C + 4.D 7. – 11. 6. 2021

MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZDE.

Podrobnější informace na MATURITA.CERMAT.CZ