Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušku upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Ve školním roce 2020/21 bude mít maturitní zkouška v jarním i podzimním zkušebním období tuto skladbu:

1) Společná část maturitní zkoušky
Informace o maturitních zkouškách najdete na stránkách CERMATu. Odkaz zde.

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od 1. do 2. září 2021 na spádových školách (VOŠS a SŠ Nový Bor)

2) Profilová část maturitní zkoušky
Informace o profilové části maturitní zkoušky naleznete ve Školním vzdělávacím programu příslušného oboru a zaměření:

Obchodní akademie – Firemní management
Obchodní akademie – Počítačová grafika
Obchodní akademie – Jazyková akademie

Ekonomické lyceum – Ekonomické lyceum
Ekonomické lyceum – Jazykové lyceum

Veřejnosprávní činnost – Veřejná správa
Veřejnosprávní činnost – Právní asistent


AKTUÁLNÍ INFORMACE PODZIM 2021

Praktická zkouška UCE 4.A + 4.C 3. 9. 2021
   
Ústní zkoušky a obhajoby MP 14. 9. 2021
   

MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZDE.

Podrobnější informace na MATURITA.CERMAT.CZ