Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušku upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Ve školním roce 2020/21 bude mít maturitní zkouška v jarním i podzimním zkušebním období tuto skladbu:

1) Společná část maturitní zkoušky
Informace o maturitních zkouškách najdete na stránkách CERMATu. Odkaz zde.

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 24. května 2021 do 26. května 2021.  Jednotné zkušební schéma ZDE

2) Profilová část maturitní zkoušky
Informace o profilové části maturitní zkoušky naleznete ve Školním vzdělávacím programu příslušného oboru a zaměření:

Obchodní akademie – Firemní management
Obchodní akademie – Počítačová grafika
Obchodní akademie – Jazyková akademie

Ekonomické lyceum – Ekonomické lyceum
Ekonomické lyceum – Jazykové lyceum

Veřejnosprávní činnost – Veřejná správa
Veřejnosprávní činnost – Právní asistent


AKTUÁLNÍ INFORMACE JARO 2021

Praktická zkouška UCE 4.A + 4.B + 4.C 6. 5. 2021
Praktická zkouška PEK 4.A + 4.B 7. 5. 2021
Ústní zkoušky 4.A + 4.B 1. – 4. 6. 2021
Ústní zkoušky a obhajoby MP 4.C + 4.D 7. – 11. 6. 2021

MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZDE.

Podrobnější informace na MATURITA.CERMAT.CZ