O škole

Ředitel školy Ing. Rostislav Lád          
Zástupce ředitele PhDr. Martin Kabrna
Zástupkyně ředitele Mgr. Michaela Šostková
Výchovný poradce Mgr. Růžena Rückelová
Adresa nám. Osvobození 422,
470 01 Česká Lípa
Telefon 778 544 002
E-mail oa-cl@clnet.cz
Web www.oacl.cz

   Obchodní akademie, Česká Lípa, nám. Osvobození 422, příspěvková organizace je škola zřízena Libereckým krajem, studium je tedy bezplatné. Škola byla založena již v roce 1945, v letech 1960 – 1990 měla název Střední ekonomická škola Česká Lípa. V současnosti škola sídlí v nově zrekonstruované budově na náměstí Osvobození nedaleko centra. Blízko školy je domov mládeže, ve kterém mají žáci možnost stravování a ubytování.

   OBORY VZDĚLÁNÍ
Obor vzdělání Obchodní akademie nabízí tři zaměření: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA je zaměřena na informační a komunikační technologie, grafický design, tvorbu webových stránek a základy programování, FIREMNÍ MANAGEMENT je zaměřen na finance, cestovní ruch, daně, právo a personalistiku, JAZYKOVÁ AKADEMIE se zaměřuje na cizí jazyky, účetnictví, ekonomiku, cizojazyčnou korespondenci a písemnou a elektronickou komunikaci. Ve všech těchto vzdělávacích programech žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti. Součástí výuky je odborná praxe, spolupráce s úřady i podnikatelskými subjekty, exkurze do podniků, úřadů a bank.
Tyto programy připravují pro ekonomicky zaměřené vysokoškolské studium a tato povolání: ekonom, obchodní zástupce, podnikatel, bankovní a pojišťovací pracovník, účetní a daňový poradce, sekretářka, asistent, personalista, úředník (referent) státní správy, pracovník cestovního ruchu, pracovník marketingu, návrh reklamy, webdesign, správce webových stránek.

Obor vzdělání Ekonomické lyceum nabízí dvě zaměření: JAZYKOVÉ LYCEUM nabízí studium tří cizích jazyků, průvodcovské a hotelové služby, překladatelství a tlumočnictví a konverzaci a korespondenci v cizím jazyce, EKONOMICKÉ LYCEUM se zaměřuje na marketing a management, ekonomii, ekologii a společenskou kulturu. Součástí výuky je odborná praxe, exkurze do podniků, technických muzeí, ekologických farem apod.
Tyto vzdělávací programy připravují ke studiu na vysokých školách těchto oborů: ekonomika, ekonomie, podnikání, finančnictví a pojišťovnictví, právo, státní správa a samospráva, cizí jazyky, hotelnictví, cestovní ruch, společenské vědy, přírodní vědy, pedagogika a učitelství.
V případě, že absolvent nebude dále studovat, je připraven pro: ekonomicky zaměřená povolání, soukromé podnikání.

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost nabízí dvě zaměření: PRÁVNÍ ASISTENT se zaměřuje na právo, legislativu EU, právní administrativu a cizojazyčnou korespondenci, VEŘEJNÁ SPRÁVA se zaměřuje na úřední korespondenci, Evropskou unii, veřejnou správu a počítačové sítě. Tyto programy naučí žáky znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy, pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy.
Tyto vzdělávací programy připravují pro ekonomické, právní a sociální vysokoškolské studium a pro úřední (administrativní) práci v těchto oblastech: úřady Evropské unie, sociální správa, finanční úřady, úřady práce a jiné státní instituce, neziskové a charitativní organizace, obecní a městské úřady (samospráva), soudy, advokacie, notářství, právní kanceláře, personální útvary, soukromé podnikání.

Více informací o oboru Obchodní akademie (63-41-M/02) naleznete zde, o oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02) zde, o oboru Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) zde.

   CIZÍ JAZYKY – Na naší škole se vyučuje angličtina, němčina, ruština, francouzština a španělština. Žáci si zvolí 1-3 cizí jazyky a jeden z nich je doplněn konverzací. Výuka cizích jazyků probíhá vždy s polovičním počtem žáků. Mají také možnost zúčastnit se výjezdů do zahraničí na jazykové a poznávací pobyty. Naši žáci se úspěšně účastní jazykových olympiád, organizují pěveckou soutěž Anglický kanár a mohou se ve speciálních kurzech připravit pro získání certifikátu z německého jazyka vydaného Goethe institutem (Zertifikat Deutsch) a certifikátu z anglického jazyka vydaného Britskou radou (First Certificate In English, Preliminary English Test). Vybraní žáci mají možnost absolvovat praxi v podnicích v Londýně a to v rámci projektu ERASMUS+.

   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obchodní akademie má moderně vybaveny čtyři učebny výpočetní technikou, které se využívají nejen pro výuku předmětu informační technologie, ale také pro písemnou a elektronickou komunikaci, účetnictví, ekonomiku a cizí jazyky. Nejen tyto učebny disponují dataprojektory, interaktivními tabulemi, scannery, web-kamerami a tiskárnami. Výpočetní techniku včetně internetu mohou žáci využívat zdarma i ve volném čase. K dispozici je také volný přístup na internet prostřednictvím Wi-Fi. Žáci mají také možnost složit zkoušku ECDL.

   MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ – Absolventi Obchodní akademie Česká Lípa mají širokou možnost uplatnění ve všech administrativních a ekonomických zaměstnáních. Nejčastěji pracují v úřadech, bankách a soukromých firmách, někteří absolventi samostatně podnikají. Řada žáků nastupuje na vysoké školy, především na VŠE Praha, TU Liberec, UJEP Ústí nad Labem, ČZU Praha a jiné.

   ZÁJMOVÁ ČINNOST – Žáci se mohou zapojit do středoškolské odborné činnosti a do soutěže Ekonom OA. Na škole je možnost kulturního vyžití: oblíbený je Divadelní klub mladých při OA, který každoročně připravuje nové představení. Navštěvují koncerty, filmová a divadelní představení včetně divadelních her v angličtině, účastní se soutěží v recitaci a literární tvorbě a zapojují se do veřejně prospěšné činnosti.
Žáci se mohou věnovat sportovní činnosti, mají k dispozici fitness-posilovnu (posilovací stroje, veslo, rotopedy, a další), streetbasketbalové hřiště, pingpongové stoly, zrcadlový sál pro gymnastiku a aerobik (zumba, bosu, step-aerobic), školní volejbalové hřiště. Škola pořádá adaptační dny pro nastupující žáky a nabízí sportovní kurzy (lyžařský, turistický, cyklistický, vodácký). Obchodní akademie dosahuje výborných výsledků ve sportovních, recitačních a jazykových soutěží.

   PODMÍNKY PŘIJETÍ – Pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat 60 žáků pro obor Obchodní akademie, 30 žáků pro obor Ekonomické lyceum a 30 žáků pro obor Veřejnosprávní činnost. Více informací zde.