O škole

Ředitel školy Ing. Rostislav Lád    

           

Zástupce ředitele PhDr. Martin Kabrna
Výchovný poradce Mgr. Růžena Rückelová
Adresa nám. Osvobození 422,
470 01 Česká Lípa
Telefon 778 544 002
E-mail oa-cl@clnet.cz
Web www.oacl.cz

   Obchodní akademie, Česká Lípa, nám. Osvobození 422, příspěvková organizace je škola zřízena Libereckým krajem, studium je tedy bezplatné. Škola byla založena již v roce 1945, v letech 1960 – 1990 měla název Střední ekonomická škola Česká Lípa. V současnosti škola sídlí v nově zrekonstruované budově na náměstí Osvobození nedaleko centra. Blízko školy je domov mládeže, ve kterém mají žáci možnost stravování a ubytování.

   OBORY VZDĚLÁNÍ
Obor vzdělání Obchodní akademie nabízí tři zaměření: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA je zaměřena na informační a komunikační technologie, grafický design, tvorbu webových stránek a základy programování, FIREMNÍ MANAGEMENT je zaměřen na finance, cestovní ruch, daně, právo a personalistiku, JAZYKOVÁ AKADEMIE se zaměřuje na cizí jazyky, účetnictví, ekonomiku, cizojazyčnou korespondenci a písemnou a elektronickou komunikaci. Ve všech těchto vzdělávacích programech žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti. Součástí výuky je odborná praxe, spolupráce s úřady i podnikatelskými subjekty, exkurze do podniků, úřadů a bank.
Tyto programy připravují pro ekonomicky zaměřené vysokoškolské studium a tato povolání: ekonom, obchodní zástupce, podnikatel, bankovní a pojišťovací pracovník, účetní a daňový poradce, sekretářka, asistent, personalista, úředník (referent) státní správy, pracovník cestovního ruchu, pracovník marketingu, návrh reklamy, webdesign, správce webových stránek.

Obor vzdělání Ekonomické lyceum nabízí dvě zaměření: JAZYKOVÉ LYCEUM nabízí studium tří cizích jazyků, průvodcovské a hotelové služby, překladatelství a tlumočnictví a konverzaci a korespondenci v cizím jazyce, EKONOMICKÉ LYCEUM se zaměřuje na marketing a management, ekonomii, ekologii a společenskou kulturu. Součástí výuky je odborná praxe, exkurze do podniků, technických muzeí, ekologických farem apod.
Tyto vzdělávací programy připravují ke studiu na vysokých školách těchto oborů: ekonomika, ekonomie, podnikání, finančnictví a pojišťovnictví, právo, státní správa a samospráva, cizí jazyky, hotelnictví, cestovní ruch, společenské vědy, přírodní vědy, pedagogika a učitelství.
V případě, že absolvent nebude dále studovat, je připraven pro: ekonomicky zaměřená povolání, soukromé podnikání.

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost nabízí dvě zaměření: PRÁVNÍ ASISTENT se zaměřuje na právo, legislativu EU, právní administrativu a cizojazyčnou korespondenci, VEŘEJNÁ SPRÁVA se zaměřuje na úřední korespondenci, Evropskou unii, veřejnou správu a počítačové sítě. Tyto programy naučí žáky znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy, pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy.
Tyto vzdělávací programy připravují pro ekonomické, právní a sociální vysokoškolské studium a pro úřední (administrativní) práci v těchto oblastech: úřady Evropské unie, sociální správa, finanční úřady, úřady práce a jiné státní instituce, neziskové a charitativní organizace, obecní a městské úřady (samospráva), soudy, advokacie, notářství, právní kanceláře, personální útvary, soukromé podnikání.

Více informací o oboru Obchodní akademie (63-41-M/02) naleznete zde, o oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02) zde, o oboru Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) zde.

   CIZÍ JAZYKY – Na naší škole se vyučuje angličtina, němčina, ruština, francouzština a španělština. Žáci si zvolí 1-3 cizí jazyky a jeden z nich je doplněn konverzací. Výuka cizích jazyků probíhá vždy s polovičním počtem žáků. Mají také možnost zúčastnit se výjezdů do zahraničí na jazykové a poznávací pobyty. Naši žáci se úspěšně účastní jazykových olympiád, organizují pěveckou soutěž Anglický kanár a mohou se ve speciálních kurzech připravit pro získání certifikátu z německého jazyka vydaného Goethe institutem (Zertifikat Deutsch) a certifikátu z anglického jazyka vydaného Britskou radou (First Certificate In English, Preliminary English Test). Vybraní žáci mají možnost absolvovat praxi v podnicích v Londýně a to v rámci projektu ERASMUS+.

   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obchodní akademie má moderně vybaveny čtyři učebny výpočetní technikou, které se využívají nejen pro výuku předmětu informační technologie, ale také pro písemnou a elektronickou komunikaci, účetnictví, ekonomiku a cizí jazyky. Nejen tyto učebny disponují dataprojektory, interaktivními tabulemi, scannery, web-kamerami a tiskárnami. Výpočetní techniku včetně internetu mohou žáci využívat zdarma i ve volném čase. K dispozici je také volný přístup na internet prostřednictvím Wi-Fi. Žáci mají také možnost složit zkoušku ECDL.

   MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ – Absolventi Obchodní akademie Česká Lípa mají širokou možnost uplatnění ve všech administrativních a ekonomických zaměstnáních. Nejčastěji pracují v úřadech, bankách a soukromých firmách, někteří absolventi samostatně podnikají. Řada žáků nastupuje na vysoké školy, především na VŠE Praha, TU Liberec, UJEP Ústí nad Labem, ČZU Praha a jiné.

   ZÁJMOVÁ ČINNOST – Žáci se mohou zapojit do středoškolské odborné činnosti a do soutěže Ekonom OA. Na škole je možnost kulturního vyžití: oblíbený je Divadelní klub mladých při OA, který každoročně připravuje nové představení. Navštěvují koncerty, filmová a divadelní představení včetně divadelních her v angličtině, účastní se soutěží v recitaci a literární tvorbě a zapojují se do veřejně prospěšné činnosti.
Žáci se mohou věnovat sportovní činnosti, mají k dispozici fitness-posilovnu (posilovací stroje, veslo, rotopedy, a další), streetbasketbalové hřiště, pingpongové stoly, zrcadlový sál pro gymnastiku a aerobik (zumba, bosu, step-aerobic), školní volejbalové hřiště. Škola pořádá adaptační dny pro nastupující žáky a nabízí sportovní kurzy (lyžařský, turistický, cyklistický, vodácký). Obchodní akademie dosahuje výborných výsledků ve sportovních, recitačních a jazykových soutěží.

   PODMÍNKY PŘIJETÍ – Pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat 90 žáků pro obor Obchodní akademie, 30 žáků pro obor Ekonomické lyceum a 50 žáků pro obor Veřejnosprávní činnost. Více informací zde.