Začátek 3. září 2018
Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018  – 2. ledna 2019
Konec 1. pololetí 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny 1. února 2019
Jarní prázdniny 4. března – 10. března 2019
Velikonoční prázdniny 18. a 19. dubna 2019
Konec 2. pololetí 28. června 2019
Hlavní prázdniny 29. června  – 1. září 2019
Odborná stáž Erasmus+; Klagenfurt srpen – září 2018
MZ 2018 podzim praktická zkouška: 3. září 2018
PP a DT SČ: 3. – 5. září 2018
ústní zkoušky 4.A, 4.C, 4.D + 4.D:  11. září 2018
Adaptační kurz 1. ročník 4. – 7. září 2018
Sportovně – turistický kurz 2. ročník 10. – 14. září 2018
Odborná praxe 4. ročník (OA + VČ) 10. – 21. září 2018
Burza škol 6. listopadu 2018
Třídní schůzky listopad 2018
Den otevřených dveří 5. prosince 2018 a 16. ledna 2019
Třídní schůzky duben 2019
Přijímací zkoušky 1. března – odevzdání přihlášek
JPZ – duben 2019
1. termín – 12. dubna 2019
2. termín – 15. dubna 2019
Vysvědčení 4. ročník duben 2019
MZ 2018 jarní zkušební období 10. – 11. dubna – PP SČ
duben – praktická zkouška
2. – 10. května – DT a PP SČ (dle JZS)
od 16. května – ústní zkoušky
Odborná praxe 3. ročník květen 2019

Exkurze, LVVZ, kulturní představení, sportovní akce, soutěže – dle plánu předmětových komisí. Bude upřesněno v dílčích plánech na měsíc.