Začátek 2. září 2019
Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019  – 3. ledna 2020
Konec 1. pololetí 31. ledna 2020
Pololetní prázdniny 30. ledna 2020
Jarní prázdniny 9. března – 15. března 2020
Velikonoční prázdniny 9. a 10. dubna 2020
Konec 2. pololetí 30. června 2020
Hlavní prázdniny 1. července  – 31. srpna 2020
   
MZ 2019 podzim 2. září 2019 – praktická zkouška
  2. – 5. září 2019 – PP a DT SČ
  ústní zkoušky 4.A, 4.C, 4.D:  11. září 2019
   
Sportovně – turistický kurz 2. ročník červen 2020
   
Odborná praxe 4. ročník (OA + VČ) 9. – 20. září 2019
   
Burza škol 12. listopadu 2019
   
Třídní schůzky listopad 2019
   
Den otevřených dveří 4. prosince 2019 a 15. ledna 2020
   
Třídní schůzky duben 2020
   
Přijímací zkoušky 1. března 2020 – odevzdání přihlášek
  JPZ – duben 2020
  1. termín – 2020
  2. termín – 2020
   
Vysvědčení 4. ročník duben 2020
   
MZ 2020 jarní zkušební období 2020 – PP SČ
  duben 2020 – praktická zkouška
  2. 10. května 2020 – DT a PP SČ (dle JZS)
  18. – 29. května 2020 – ústní zkoušky
   
Odborná praxe 3. ročník 18. – 29. května 2020

Exkurze, LVVZ, kulturní představení, sportovní akce, soutěže – dle plánu předmětových komisí. Bude upřesněno v dílčích plánech na měsíc.