Organizace školního roku 2023/2024

 

Začátek 4. září 2023
Podzimní prázdniny 26. října 2023 a 27. října 2023
Vánoční prázdniny 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
Konec 1. pololetí 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny 2. února 2024
Jarní prázdniny 26. – 3. března 2024
Velikonoční prázdniny 28. března 2024
Konec 2. pololetí 28. června 2024
Hlavní prázdniny 29. června  – 1. září 2024
MZ 2023 podzim praktická zkouška 6. září 2023
písemná práce z CJL 7. září 2023
písemná práce z CJ 8. září 2023
didaktické testy SČ 4. – 5. září 2023
ústní zkoušky: 11. a 12. září 2023
Harmonizační pobyt 1. ročník 26. – 27. září 2023
Burza škol 2. listopadu 2023
Třídní schůzky listopad 2023
Dny otevřených dveří 6. prosince 2023 a 10. ledna 2024
Odborná praxe a Erasmus+ 4. – 15. prosince 2023
Lyžařský kurz (LVVZ) – 1. ročník 12. – 16. února 2024, 19. – 23. února 2024
Třídní schůzky duben 2024
Přijímací zkoušky 1. března – odevzdání přihlášek; JPZ – duben 2024
Vysvědčení 4. ročník duben 2024
MZ 2024 jarní zkušební období duben 2024– PP SČ
duben 2024 – praktická zkouška
květen – DT SČ (dle JZS)
květen – ústní zkouška
Odborná praxe 3. ročník květen 2024
STK 2. ročník  červen 2024

Exkurze, LVVZ, kulturní představení, sportovní akce, soutěže – dle plánu předmětových komisí.
Bude upřesněno v dílčích plánech na měsíc.