Začátek 4. září 2017
Podzimní prázdniny 26. října a 27. října 2017
Vánoční prázdniny 23. prosince 2017  – 2. ledna 2018
Konec 1. pololetí 31. ledna 2018
Pololetní prázdniny 2. února 2018
Jarní prázdniny 26. února – 4. března 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. března 2018
Konec 2. pololetí 29. června 2018
Hlavní prázdniny 2. července  – 31. srpna 2018
MZ 2017 podzim praktická zkouška: 1. září 2017
PP a DT SČ: 4. – 8. září 2017
ústní zkoušky 4.C: 11. září 2017
ústní zkoušky 4.A + 4.D:  12. září 2017
Odborná praxe 4. ročník (OA + VČ) 5. – 18. září 2017
Burza škol 7. listopadu 2017
Třídní schůzky listopad 2017
Den otevřených dveří 29. listopadu 2017 a 17. ledna 2018
Třídní schůzky duben 2018
Přijímací zkoušky 1. března – odevzdání přihlášek
JPZ – duben 2018
Vysvědčení 4. ročník duben 2018
MZ 2018 jarní zkušební období duben – PP ČJL
duben – praktická zkouška
květen – DT a PP SČ (dle JZS)
od 16. května – ústní zkoušky
Odborná praxe 3. ročník květen 2018
Turistický kurz 2. ročník květen, červen 2018

Exkurze, LVVZ, kulturní představení, sportovní akce, soutěže – dle plánu předmětových komisí. Bude upřesněno v dílčích plánech na měsíc.