Organizace školního roku 2022/2023

Začátek 1. září 2022
Podzimní prázdniny 26. října a 27. října 2022
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Konec 1. pololetí 31. ledna 2023
Pololetní prázdniny 3. února 2023
Jarní prázdniny 20. – 26. února 2023
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023
Konec 2. pololetí 30. června 2023
Hlavní prázdniny 1. července  – 3. září 2023
MZ 2022 podzim praktická zkouška: 2. září 2022
  PP CJL: 2. září 2022
  DT SČ: 1. – 5. září 2022
  ústní zkoušky 4.AB: 12. září 2022
  ústní zkoušky 4.CD: 13. září 2022
Harmonizační pobyt 1. ročník 21. -23. září 2022
Burza škol listopad 2022
Třídní schůzky listopad 2022
Dny otevřených dveří 7. prosince 2022 a 11. ledna 2023
Odborná praxe a Erasmus+ 4. – 17. prosince 2022
Lyžařský kurz (LVVZ) – 1. a 2. r. leden, únor, březen 2023
Třídní schůzky duben 2023
Přijímací zkoušky 1. března – odevzdání přihlášek; JPZ – duben 2023
Vysvědčení 4. ročník duben 2023
MZ 2022 jarní zkušební období duben – PP SČ; duben – praktická zkouška; květen – DT SČ (dle JZS)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Exkurze, LVVZ, kulturní představení, sportovní akce, soutěže – dle plánu předmětových komisí. Bude upřesněno v dílčích plánech na měsíc.