Organizace školního roku 2021/2022

Začátek 1. září 2021
Podzimní prázdniny 27. října a 29. října 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Konec 1. pololetí 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 14. února 2022 – 20. února 2022
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
Konec 2. pololetí 30. června 2022
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2022
MZ 2021 podzim praktická zkouška: 3. září 2021
  PP a DT SČ: 1. – 2. září 2021
  ústní zkoušky: 14. září 2021
Burza škol 3. listopadu 2021
Harmonizační pobyt 1. ročník 8. – 10. listopadu 2021
Třídní schůzky 16. listopadu 2021
Dny otevřených dveří 1. prosince 2021 a 12. ledna 2022
Odborná praxe 4. ročník (OA + VČ + LC) 6. – 17. prosince 2021
Lyžařský kurz (LVVZ) – 1. a 2. r. leden 2022
Třídní schůzky duben 2022
Přijímací zkoušky duben 2022
Vysvědčení 4. ročník duben 2022
MZ 2022 jarní zkušební období duben – květen 2022
Odborná praxe 3. ročník květen 2022
Sportovně turistický kurz  květen, červen 2022
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Exkurze, LVVZ, kulturní představení, sportovní akce, soutěže – dle plánu předmětových komisí. Bude upřesněno v dílčích plánech na měsíc.