Přijímací řízení 2022

AKTUALIZOVÁNO 25. 10. 2021

Přijímací zkouška (JPZ – Cermat) se bude konat 12. a 13. dubna 2022.

Co dělat v případě přijetí či nepřijetí ke vzdělávání na střední škole ZDE.

OBORY

63-41-M/02 Obchodní akademie (90 žáků) – informace o oboru ZDE
– vzdělávací program Počítačová grafika (1) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Firemní management (2) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Jazyková akademie (3) – ŠVP, učební plán

78-42-M/02 Ekonomické lyceum (30 žáků) – informace o oboru ZDE
– vzdělávací program Jazykové lyceum (4) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Ekonomické lyceum (5) – ŠVP, učební plán

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (50 žáků) – informace o oboru ZDE
– vzdělávací program Právní asistent (6) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Veřejná správa (7) – ŠVP, učební plán

Vzor formuláře Přihláška ke studiu je k dispozici ZDE (formát .XLSX) a ZDE (formát .PDF).

vysvětlivky k přihláškám ZDE (formát .PDF).

Kritéria pro přijetí:
1) výsledek přijímací zkoušky (JPZ – Cermat) – 60 %
2) prospěch v 2. pololetí osmého ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia – 20 %
3) prospěch v 1. pololetí devátého ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia – 20 %

Termín pro podání přihlášky ke studiu:
nejpozději do 1. března 2022

Zrušení JPZ: v případě menšího počtu podaných přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů,
může ředitel školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.

Potvrzení od lékaře se nevyžaduje.

Vzhledem k dostatečné kapacitě všech oborů školy se vážní uchazeči nemusí přijímací zkoušky obávat.

Průběh přijímací zkoušky
Stručný průvodce přijímacím řízením 2022 ZDE.
Jednotné přijímací zkoušky 2022 ZDE.

>> ILUSTRAČNÍ TESTY K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE <<

Další informace k přijímacímu řízení Vám rádi poskytneme přímo ve škole v době od 7:30 do 15 hod. nebo na tel. č. 778 544 002 případně e-mailu: oa-cl@clnet.cz.