Přijímací řízení 2020

AKTUALIZOVÁNO 5. 6. 2020

Dne 14. května 2020 byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce, která se bude konat dne 8. června 2020.
Uchazeči vstoupí do budovy školy hlavním vchodem z náměstí Osvobození do 7:45 hodin.

Co dělat v případě přijetí či nepřijetí ke vzdělávání na střední škole ZDE.

OBORY

63-41-M/02 Obchodní akademie (90 žáků) – informace o oboru ZDE
– vzdělávací program Počítačová grafika (1) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Firemní management (2) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Jazyková akademie (3) – ŠVP, učební plán

78-42-M/02 Ekonomické lyceum (60 žáků) – informace o oboru ZDE
– vzdělávací program Jazykové lyceum (4) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Ekonomické lyceum (5) – ŠVP, učební plán

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (60 žáků) – informace o oboru ZDE
– vzdělávací program Právní asistent (6) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Veřejná správa (7) – ŠVP, učební plán

Vzor formuláře Přihláška ke studiu je k dispozici ZDE (formát .XLSX) a ZDE (formát .PDF).

Kritéria pro přijetí:
1) výsledek přijímací zkoušky (60%)
2) prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (20%)
3) prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (20%)

Termín pro podání přihlášky ke studiu:
nejpozději do 1. března 2020

Potvrzení od lékaře se nevyžaduje.

Vzhledem k dostatečné kapacitě všech oborů školy se vážní uchazeči nemusí přijímací zkoušky obávat.

Průběh přijímací zkoušky
Informace o přijímacím řízení na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje ZDE.
Nové informace k jednotné přijímací zkoušce 2020 ZDE.
Jednotné přijímací zkoušky – otázky a odpovědi ZDE.

>> ILUSTRAČNÍ TESTY K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE <<

Další informace k přijímacímu řízení Vám rádi poskytneme přímo ve škole v době od 7:30 do 15 hod. nebo na tel. č. 778 544 002 případně e-mailu: oa-cl@clnet.cz.