OBORY

63-41-M/02 Obchodní akademie (60 žáků) – informace o oboru ZDE
– vzdělávací program Počítačová grafika (1) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Firemní management (2) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Jazyková akademie (3) – ŠVP, učební plánNOVÉ

78-42-M/02 Ekonomické lyceum (30 žáků) – informace o oboru ZDE
– vzdělávací program Jazykové lyceum (4) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Ekonomické lyceum (5) – ŠVP, učební plán

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (30 žáků) – informace o oboru ZDE
– vzdělávací program Právní asistent (6) – ŠVP, učební plán
– vzdělávací program Veřejná správa (7) – ŠVP, učební plán

Vzor formuláře Přihláška ke studiu je k dispozici ZDE.
(Pokud otevíráte soubor z internetu v OFFICE 2010 a novější, je potřeba povolit úpravy v horním pruhu dokumentu.)

Kritéria pro přijetí:
1) výsledek přijímací zkoušky (60%)
2) prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (20%)
3) prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (20%)

Termín pro podání přihlášky ke studiu:
nejpozději do 1. března 2017

Termín přijímacích zkoušek (testování):
12. a 19. duben 2017 (termín je určený pořadím škol na přihlášce ke studiu)

Potvrzení od lékaře se nevyžaduje.

Vzhledem k dostatečné kapacitě všech oborů školy se vážní uchazeči nemusí přijímací zkoušky obávat.

Průběh přijímací zkoušky – Jednotné zkušební schéma ZDE, pro náhradní termín ZDE.
Informace o přijímacím řízení na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje ZDE.
NOVÉ informace k jednotné přijímací zkoušce 2017 ZDE.

Další informace k přijímacímu řízení Vám rádi poskytneme přímo ve škole v době od 7:30 do 15 hod. nebo na tel. č. 778 544 002 případně e-mailu: oa-cl@clnet.cz.