Šablony 2023

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_033/0002238

Naše škola byla úspěšná se žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Šablony 2023“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_033/0002238 a v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 bude tento projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, realizovat. Projekt je zaměřen k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Naše škola obdrží podporu v celkové výši Kč 380 515,–.

Aktivity v rámci projektu:

  1. Karierový poradce SŠ – cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
  2. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ – cílem této aktivity je působení koordinátora jako prostředníka mezi školou a zaměstnavateli v rámci odborných ekonomických praxí a budoucím zařazení do zaměstnání.
  3. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ – cílem této aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.