Kontakty SRP OA

Kontakt SRP OA: srp@oacl.cz

Rada spolku:

Michaela Kličková (předseda) klickova@lipea.cz
Ivan Kuneš (místopředseda) ivan.kunes@indexprace.cz
Monika Kubínová (hospodářka) monikamacova@seznam.cz

Dozorčí rada:

Silvie Grosserová silvie.grosser@gmail.com
Petra Dudová pepiluna@seznam.cz
Milan Hochsteiger mph-transport@seznam.cz