Zahájení školního roku 2023/24 a imatrikulace prvních ročníků – aktualizováno

Dne 4. září byl zahájen nový školní rok 2023/24 slavnostní imatrikulací žáků prvních ročníků, kteří si kromě nezapomenutelné atmosféry odnesli pamětní list a odznak žáka naší školy.Celá slavnost byla doprovázena slunečným počasím, hudbou a moderátory z řad našich žáků.Součástí imatrikulace bylo také představení všech členů pedagogického sboru    Více…

Začátek školního roku 2023/24

Školní rok začíná dne 4. 9. 2023 v 8:00 hod. příchodem žáků do svých kmenových tříd dle rozpisu ve vestibulu školy. Po první třídnické hodině budou žáci prvních ročníků slavnostně imatrikulováni. Společenský oděv je vítán. Těšíme se na vás!