Studijně-pobytový zájezd do Anglie

Pro zpestření závěru tohoto školního roku jsme připravili pro naše žáky devítidenní studijně-poznávací pobytový zájezd do jižní Anglie. Zájezd zahrnuje 16 hodin výuky angličtiny, ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí, 3 celodenní výlety (2 dny v Londýně a 1 den v Portsmouthu) a 4 půldenní výlety za krásami a historií jižní Anglie (Brighton, Hasting, Eastbourne s křídovými útesy a Hever Castle).