Bc. Alena Hrbáčková

Dobrý den.

…psala se léta 1991 – 1995 a já byla studentkou OA Česká Lípa.

Tato léta patří v mém životě k nejzásadnějším, jak v tom  osobním, tak jako odrazový můstek pro život profesní.

Během působení na OA v České Lípě jsme vnímali transformační léta… nastoupili jsme coby 14-tiletí  
a začali se učit prezentovat, internet byl ještě neznámým slovem, PC se stával novým kamarádem. A těsnopis pomohl s poznámkami. Pobyt na místním internátě v Havlíčkově ulici byl pro nás životní školou.

Po maturitě mě lákalo propojení „sociálna“ s ekonomií. Proto jsem si vybrala pokračování studia na Sociálně ekonomické fakultě UJEP Ústí nad Labem, kde jsem díky OA vnímala náskok v odborných ekonomických předmětech oproti gymnazistům. Bakalářské studium jsem zdárně ukončila a v roce 1998 jsem se stala zaměstnancem VZP ČR.

Začala jsem jak jinak než „od píky“ archivováním zpracovaných dokumentů. Následně jsem pokračovala jako přepážková pracovnice úřadovny Roudnice n. L. Řešení různorodých požadavků klientů v problematice zákonného zdravotního pojištění v ČR a dalších odborností bylo pro mne výzvou
a smysluplnou službou lidem zároveň.

V roce 2013 jsem nastoupila do VZP Litoměřice, kde od roku 2017 zastávám funkci vedoucí klientského pracoviště Litoměřice a Roudnice nad Labem.

Zastřešuji odbornou práci svého týmu, což zejména v posledních letech znamená stále větší podíl řešení otázek klientů spojených s jejich migrací v rámci Evropské unie, ale i v třetích zemích. Zde oceňuji i podstatné základy zvládnutí cizích jazyků z OA. A jak vím, dnes vedení OA prostřednictvím ERASMU spolupracuje se školami a firmami v zahraničí, což považuji za skvělé. Nejen pro zdokonalení jazyka, ale i poznání jiného způsobu života a myšlení. Škoda, že za nás tato možnost nebyla.

Jako manažer mám na starosti 2 pracoviště o 8 lidech a jejich každodenní motivaci, vedení, organizaci práce a hodnocení. Za celý dosavadní profesní život jsem absolvovala několik manažerských kurzů plných různých návodů a manažerských pouček, jak vést lidi. Opakovaně se mi však potvrdilo, že hlavní „zbraní“ manažera je komunikace a obyčejná lidská slušnost a při pohledu zpátky oceňuji, že ta byla po dobu mého studia na OA v ČL vždy samozřejmostí.

Na tyto 4 roky budu však vždy ráda vzpomínat. Erudovaní kantoři (někteří působí na OA stále), se vždy snažili vštěpit nám ty nejdůležitější a nejužitečnější informace, podělili se o zkušenosti, aby nás co nejlépe připravili na budoucí život. Z toho čerpám sama dodnes a věřím, že i mí spolužáci. Vždy se rádi setkáme na třídních srazech i s naším třídním učitelem (dnes pan ředitel).

Pro OA v České Lípě bych se dnes rozhodla stejně jako před lety. Přeji kantorům pevné nervy a patřičný nadhled, studentům naplnění představ i očekávání a celé škole, ať dále vzkvétá.

Bc. Alena Hrbáčková