Nabídka pracovních míst

Od 1. září. 2023 přijmeme učitele pro výuku

  • Českého jazyka
  • Matematiky
  • Informačních a komunikačních technologií
  • Anglického jazyka
  • Francouzského jazyka
  • Španělského jazyka

Učitele přijmeme na plný pracovní úvazek s platem dle stupnice platových tarifů a započitatelné praxe.

Od uchazeče požadujeme splnění podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění.

V případě zájmu o pracovní místo zašlete svůj životopis e-mailem na adresu rlad@oacl.cz.

Ing. Rostislav Lád
ředitel školy
telefon 778 544 007