Exkurze do Senátu PČR

Čas předvánoční bývá ve školství mnohdy spojen s různými akcemi, které více či méně posilují teoretickou výuku a mnohdy umožňují žákům a jejich učitelům nahlédnout pod pomyslnou pokličku praktického světa. Mezi takové akce patří např. přednášky a besedy s odborníky z praxe, návštěvy různých podniků nebo exkurze. Právě takové se zúčastnili žáci třetích ročníků (3.B a 3.D), kteří se svými učiteli Ing. Silvií Spolkovou a Mgr. Janem Hodničákem zavítali do krásně vánočně nazdobené Prahy.

Jejich první kroky vedly do jedné z nejznámějších secesních staveb u nás, a to do Obecního domu, v němž navštívili výstavu módní návrhářky a designérky Blanky Matragi. Primárním cílem této cesty však byla návštěva sídla horní komory Parlamentu ČR, jímž je Senát PČR. Jednalo se o komentovanou prohlídku Valdštejnského paláce, který jistě patří mezi nejdůležitější české budovy. Během prohlídky byli žáci seznámeni s historií paláce, která je, jak již samotný název napovídá, spjata především s osobou Albrechta z Valdštejna, s významnými místnostmi, osobnostmi především z řad bývalých předsedů Senátu, všelijakými zajímavostmi aj. Pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva jednacího sálu, v němž probíhají schůze senátorů.

Trasa zpět k autobusu částečně kopírovala Královskou cestu, po níž kdysi projížděli nastávající čeští králové ke korunovaci, takže si všichni mohli vychutnat večerní Karlův most, křivolaké uličky Starého města včetně Karlovy ulice a Staroměstské náměstí, jemuž vévodil krásně nazdobený vánoční strom, který byl letos dovezen ze severočeských Kytlic.

Věřím, že se všem zúčastněným návštěva hlavního města Prahy líbila a přinesla zajímavé praktické poznatky, které budou moci zúročit nejenom ve škole. Děkuji všem žákům za slušné chování během celé akce a kolegyni Ing. Spolkové za spoluorganizaci.

Mgr. Bc. Jan Hodničák, DiS.