Návštěva iQLANDiE – GIS a mapy

V rámci projektu NAKAP II navštívily třídy 1. A a 3. E iQLANDii v Liberci, kde na ně čekal nabitý program. První část programu probíhala v planetáriu, kde si žáci zopakovali a upevnili znalosti v několika tématech: rotace Země, délka dne, oběh Země kolem Slunce, délka roku, zemská osa, přísluní a odsluní, výstřednost oběžné dráhy, rovnodennost a slunovrat. V druhé části programu se žáci věnovali především kartografickým úkolům a vyplňování pracovního listu. Žáci zkoušeli například porovnávat jakým způsobem se změnil Liberec a jeho okolí od roku 1992. Poslední blok se konal opět v planetáriu. Skrze film Úsvit kosmického věku si žáci připomněli milníky dobýváni vesmíru: první družice ve vesmíru, první člověk ve vesmíru, program Apollo, přistání na Měsíci, a další. Ve volných chvílích se žáci věnovali ostatním expozicím a užili si den plný poznávání.