Návštěva iQ LANDIE – 2. C, 2. E

V rámci přírodovědného vzdělávání Libereckého kraje – program NAKAP II – navštívili žáci 2. C a 2. E – 2. 11. 2021 – park iQ LANDIA v Liberci. Výukový program byl věnovaný poznávání vesmíru.

V planetáriu zhlédli dva filmy: Vesmír – Sluneční soustava a Všichni jsme hvězdy. Ve volném čase procházeli výstavní prostory a vyplňovali zadané pracovní listy na téma Vesmír.

Pestrý program se líbil a rozšířil a obohatil teoretické poznatky v oblasti přírodních věd.