Den válečných veteránů – 11. listopad 2021

Žáci naší školy si společně s Vlastivědným spolkem Českolipska, Klubem vojenské historie, Jednotou československé obce legionářské, Okresním výborem Svazu bojovníků za svobodu a zástupci města Česká Lípa v čele se starostkou Ing. Jitkou Volfovou, připomněli Den válečných veteránů. 11. listopad je věnovaný památce válečných veteránů a slaví se celosvětově, v České republice pak od roku 2004. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku připomínající padlé vojáky za 1. světové války. Pietní vzpomínka se již tradičně konala na náměstí Osvobození od 11 hodin a 11 minut. Vzpomínková akce byla doprovázena vystoupením mladých bubeníku ze Základní umělecké školy v České Lípě. Účastníci ocenili účast obyvatel města i žáků naší školy, kteří na vzpomínkovou akci přišli a památku všech, kteří položili svůj život za mír a svobodu, tak uctili!