Návštěva iQLANDIE – 3. C

Dne 11. 11. 2021 navštívili žáci 3. C v park iQLANDIE v Liberci. Program věnovaný chemii jim nabídl velice pestrý a zábavný program.

V první části to byla Science show – demonstrační pokusy s přímým zapojením studentů. Ve druhé části konkrétní úlohy a samostatná práce v laboratoři (určování pH, chromatografie, daktyloskopie, podstata neviditelného písma atd.). Nadšení studentů bylo nelíčené – mohli si v praxi ověřit školní teoretické poznatky. Celá akce proběhla v rámci programu přírodovědného vzdělávání Libereckého kraje – program NAKAP II.