Imatrikulace 1. ročníků

Ve středu 1. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. Studenti se se svými vyučujícími sešli na bývalém hřišti průmyslovky, kde slavnostně přivítali žáky 1. ročníků a předali jim pamětní listy a stužky.

Slavnostnímu programu předcházelo povinné testování žáků.

Všem zúčastněným děkujeme za důstojnou atmosféru celé akce.