Zahájení školního roku 2021/2022 – 1. září 2021

1. ročníky – sraz před školou v 9:00. TU převezmou své třídy a společně odejdou na místo testování a slavnostního zahájení školního roku.

2. – 4. ročníky – sraz v 9:00 dle pokynů TU.

Testování žáků:

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. září. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.