Adaptační den prvního ročníku

Dne 2. září 2021 se žáci prvního ročníku zúčastnili adaptačního dne. Během tohoto dne se žáci vzájemně seznamovali a poznávali mezi sebou, ale také se svými třídními učiteli. (galerie doplněna o fotografie 1.B)