Matematický klokan

V pátek 17. 3. 2023 se naši žáci jako každoročně zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Junior (1. a 2. ročníky) a Student (3. a 4. ročníky). Úlohy vedly k zapojení logického uvažování, prostorové představivosti, základních matematických    Více…

Olympiáda v německém jazyce

Dne 16. 2. 2023 proběhla na naší škole soutěž v německém jazyce. Účastníci si ověřili tři ze čtyř základních jazykových dovedností – porozumění slyšenému a čtenému textu a ústní projev na vylosované téma. Z několika desítek účastníků nakonec obsadili první tři místa    Více…

Beseda o přestupcích

Po dva úterky v únoru se ve třídě 2. D účastnil hodin VES odborník na přestupky, Bc. Milan Adamec z MěÚ Česká Lípa. Žáci se dozvěděli mnohé z problematiky přestupků a řízení o přestupcích prostřednictvím příkladů z bohaté praxe přednášejícího. Studenti se hojně zapojovali    Více…

Navrhni projekt

Soutěž Navrhni projekt je určená studentům středních škol, kteří mají dobré nápady a nebojí se je prosadit. Naším úkolem bylo dát dohromady tým složený ze spolužáků a učitele a společně navrhnout záměr projektu financovatelného z evropských fondů. Za naší školu jsme    Více…