Exkurze v notářské kanceláři

V pátek 15. března 2024 třída 2.D navštívila v rámci předmětu Veřejná správa notářskou kancelář Mgr. Petry Krnošové v České Lípě, v Arbesově ulici. Pro žáky byly připraveny 2 bloky ukázek práce notářské kanceláře. V prvním bloku měli žáci možnost slyšet, ale také vidět, celý proces dědického řízení, včetně vzorů rozhodnutí a uvedení konkrétních případů z praxe, což pro ně bylo velmi poutavé a zajímavé. Ve druhém bloku se žáci seznámili s praxí při vidimaci a legalizaci. Žáci celý tento proces teoreticky ovládají a mohli se tak přímo účastnit výkonu státní správy v této oblasti.

Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná, jelikož si žáci mohli všechny dokumenty přečíst, činnosti vyzkoušet a zažít tak celý proces na vlastní kůži. Děkujeme paní notářce za vstřícnost seznámit nás se svou prací a za výborně připravený program pro žáky.

Ing. Petra Kalinová