EKOTÝM 2023 – vítězové celostátního kola soutěže

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2023 se uskutečnil 20. ročník celostátního kola soutěže žáků ekonomických oborů středních škol ČR. Za naši školu soutěžil nejlepší tým Libereckého kraje složený z žáků ekonomického lycea třídy 4. E, jehož členy byli Bel Hadjsalah Abdelmajid, Miloš Mach a Ota Raiter. Republikového finále, které v letošním roce pořádala Obchodní akademie Kolín, se zúčastnilo 15 nejlepších škol ze všech krajů České republiky. Pro úspěch bylo nezbytné napsat projekt na téma „Udržitelné podnikání“, vyřešit znalostní test a prezentovat téma „Máme se v Evropě bát Číny?“.
Všichni soutěžící museli ukázat nejen nezbytné znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, informatiky a práva, ale i velkou dávku kreativity a hereckého nadání. Na závěr náročného klání dospěla porota složená ze zástupců ředitelů Asociace Obchodních akademií České republiky k jednoznačnému závěru, že nejlepší mladí ekonomové jsou na Obchodní akademii v České Lípě. Gratulujeme k 1. místu a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!