Ekonomická olympiáda

Naše škola se již tradičně zapojuje do celostátní soutěže Ekonomická olympiáda. Letos probíhá již VIII. ročník této mezinárodní soutěže ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena žákům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). V této soutěži si mohou naši žáci ověřit své odborné kompetence získané z výuky. V letošním roce se školního kola zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků.