LANDLAB

Projekt partnerství Erasmus+ „LANDLAB“, do kterého se naše škola zapojila se zaměřuje na udržitelnost, revitalizaci a biodiverzitu. Spojuje čtyři střední školy ze států Evropské unie – Španělsko, Řecko, Itálii a Českou republiku v úsilí o ochranu a podporu životního prostředí. Během dvou let navštíví naši vybraní žáci partnerské školy, které pro ně připravují program v podobě exkurzí, výletů a workshopů na téma životního prostředí.  Na první výjezd se naši žáci mohou těšit již tento rok v květnu, kdy vyrazí na týdenní cestu do Řecka. Řečtí studenti připravili pro naše žáky program skládající se z exkurzí do místních farem a přírody, kde budou pozorovat faunu a flóru daného prostředí. Toto partnerství bude pokračovat v říjnu tohoto roku, kdy přivítá naše škola žáky z Itálie, Řecka a Španělska.