Exkurze do České národní banky a Muzea Smyslů

V pátek 14.04.2023 navštívili žáci 3.E Návštěvnické centrum ČNB, kde se seznámili s českou měnou a vším, co s ní souvisí. Poznali, proč je pro každého z nás důležitá cenová a finanční stabilita a proč by byl život bez zdravého finančního systému obtížný. Dozvěděli se kdo, proč a jak rozhoduje o nastavení a nástrojích měnové politiky, finanční stability nebo dohledu nad finančním trhem. Na vlastní oči se mohli přesvědčit, jak naše centrální banka působí nejen doma, ale jak je aktivní také ve světě. Dále měli možnost se podívat do opravdového trezoru Živnostenské banky, dnes ČNB, kde se nachází kromě unikátní vysokohmotnostní zlaté mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč také expozice Lidé a peníze, kde se dozvěděli vše o české a československé měnové historii a centrálním bankovnictví v mezinárodním kontextu. Studenti se prošli v čase,  otestovali si váhu zlaté cihličky a nechali si vyprávět příběh peněz prostřednictvím audiovizuálního programu a unikátních předmětů, které ovlivnily českou i světovou měnovou a finanční historii.

Druhou zastávku představovalo jedinečné Muzeum Smyslů, které má za cíl zpochybnit všechny lidské smysly a pocity prostřednictvím řady optických klamů. Toto interaktivním muzeum, kde se žáci mohli stát součástí expozice, nabízí více než 50 exponátů k prozkoumání, od nejrůznějších zkreslených místností přes úžasné instalace po obrázky s optickými iluzemi. Každý z těchto exponátů nabízí příležitost ke kladení otázek a poučení o našich smyslech a vnímání.

Po programově náročném dopoledni následovala zastávka na občerstvení, posílení a vlakem cesta zpět domů do České Lípy. I přes nepřízeň počasí si žáci tento výlet velice užili a vzali si z toho mnoho poučného!