Exkurze do Clarios Plastics Czech spol. s r.o.

Dne 13. 4. 2023 žáci třídy 3.D navštívili firmu Clarios Plastics Czech spol. s r.o. v České Lípě.

Společnost Clarios je společnost s více než 130-ti letou tradicí, vytváří nejpokročilejší technologie baterií pro prakticky každý typ vozidla, každý rok vyrobí více než 150 milionů baterií, své pobočky má po celém světě.

Studenti navštívili v České Lípě vstřikovnu plastů, kde se vyrábí plastové díly pro autobaterie, tedy krabice, kryty, vršky krytů a malé díly k autobateriím. Tato pobočka má 170 zaměstnanců a její kapacita je 80 mil kusů ročně.

Žákům věnovali svůj čas čtyři zaměstnanci firmy, kteří je provázeli po celou dobu exkurze.

Po úvodním přivítání a občerstvení se studenti v prezentaci dozvěděli informace o struktuře, historii, vývoji a fungování této pobočky firmy. Poté následovala prohlídka výrobního závodu včetně odborného výkladu. Děkujeme za čas, ochotu a zodpovězení všech všetečných otázek studentů a za to, že si žáci mohli propojit a prověřit své teoretické znalosti v praxi.😊