Matematický klokan

V pátek 17. 3. 2023 se naši žáci jako každoročně zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Junior (1. a 2. ročníky) a Student (3. a 4. ročníky). Úlohy vedly k zapojení logického uvažování, prostorové představivosti, základních matematických dovedností a někdy i obyčejného „selského rozumu“ . Nejlépe se se zadanými úkoly vypořádali: Tereza Loosová (2. D), David Žížala (2. B), Samuel Kallus (2. D), Natálie Macková (3. B), Martin Král (3. C) a Petra Hrubá (3. A).

Vítězům srdečně blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast a snahu. Příští rok třeba budete na stupních vítězů vy!