Olympiáda v německém jazyce

Dne 16. 2. 2023 proběhla na naší škole soutěž v německém jazyce. Účastníci si ověřili tři ze čtyř základních jazykových dovedností – porozumění slyšenému a čtenému textu a ústní projev na vylosované téma.

Z několika desítek účastníků nakonec obsadili první tři místa následující: Třetí místo obsadila Bayaraa Khongorzul ze 3. B, druhé místo Anežka Marinská z 2. C a vítězem se stal Zdeněk Vysloužil ze 3. B.

Gratulujeme a vítězi přejeme hodně úspěchů v krajském kole!