HROU PROTI AIDS

Na naší škole proběhla na začátku února akce „Hrou proti AIDS“, která formou soutěže seznamuje žáky s tématy jako je láska, vztahy, sexualita a prevence pohlavně přenosných chorob se zaměřením na HIV/AIDS. Tento osvětový program organizujeme ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, který nás podporuje materiálně a zároveň jeho zástupce pan Jiří Stupka vyškolí vybrané žáky naší školy, kteří pak celý týden Hru proti AIDS moderují. Účastní se jí žáci prvních ročníků Obchodní akademie, ale zveme k nám také žáky osmých a devátých tříd základních škol z České Lípy a okolí. V letošním roce jsme také mohli díky nabídce UNICEF jako moderátory využít rodilé mluvčí z Ukrajiny a program zprostředkovat i ukrajinským žákům. Naši žáci přispěli ke vzdělání 513 žáků!