Náš absolvent – Ing. Patrik Havrda

Dobrý den,

na Obchodní akademii Česká Lípa jsem studoval v letech 1999 až 2003. Touto cestou bych rád poděkoval všem kantorům bez výjimky, zejména třídní učitelce paní Pokorné, za skvělou přípravu do profesního života a panu řediteli za pro mě podstatnou část a tou byl předmět účetnictví. Z pochopení logiky účetnictví z OA Česká Lípa jsem čerpal na vysoké škole TUL, kterou jsem v oboru Podniková ekonomika ukončil s vyznamenáním s titulem inženýr, stejně tak z pochopené logiky čerpám i nadále během své praxe.

Potřeboval jsem trochu dospět a kombinovanou formou studia jsem absolvoval TUL v oboru Podniková ekonomika v letech 2009 až 2014 (bakalářské + magisterské studium). Studium jsem zakončil diplomovou prací: “Analýza kalkulačního systému podniku a jeho využití při řízení nákladů”. V účetnictví jsem se nic nového během vysokoškolského studia nenaučil, byla to pro mě v podstatě rekapitulace, a to i přes mou “flegmatickou pubertu”, kterou jsem procházel během studia střední školy.

Od roku 2008 do 2014 jsem se věnoval kalkulacím a rozpočtům ve stavebnictví.

Život mě zavál na Karlovarsko a v roce 2014 jsem nastoupil ke svému současnému zaměstnavateli Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. na pozici referent kalkulací a rozpočtů. V roce 2019 jsem postoupil na pozici vedoucího útvaru financování a v létě roku 2022 jsem byl jmenován do funkce ekonomického náměstka, kterou vykonávám dodnes. Zároveň působím u dceřiné společnosti VSF Fanta spol. s r. o. jako odborný konzultant, kde pomáhám s “nadstavbovými” činnostmi zejména v oblasti čtvrtletních účetních uzávěrek a účetní závěrky. Shodou okolností využívá dceřiná společnost software DUEL od Ježek software s.r.o. z České Lípy, ten mám upřímně bez nadsázky v oblibě.

Všem studentům přeji mnoho zdaru při studiu.