Školní kolo v uměleckém přednesu

Dne 9.2. 2023 se uskutečnilo školní kolo v uměleckém přednesu poezie a prózy.

Účast byla bohužel ovlivněna zdravotními problémy spojenými s absencí přihlášených žáků. Přesto předvedené výkony byly velmi dobré a rekrutují ty nejlepší do okresního kola, které proběhne v DDM Libertin, a to 17.2.2023.

Gratulace patří: Nele Chmelařové, 2.C, Báře Jarošové, 1.C, Mirku Čálkovi, 3.E a Vladimíru Juríčkovi, 2.C.