Odborná ekonomická praxe

Od 5. prosince 2022 naši studenti 4. ročníků absolvují odborné ekonomické praxe ve firmách v různých oblastech podnikání, na obecních a městských úřadech, které ukončí 16. prosince 2022.
Pracují na různých pracovních pozicích, a tím se seznámí s mnoha činnostmi organizace, ve které praxi vykonávají. Nově nabyté zkušenosti zúročí v dalším studiu a také jim dopomohou k lepšímu uplatnění na trhu práce.