Exkurze do firmy Modus, spol. s r. o.

Ve středu 30. 11. 2022 navštívila třída 3. E (Ekonomické lyceum) českého výrobce svítidel firmu Modus, spol. s r. o. Česká Lípa. Studenti viděli celý výrobní proces, sledovali výrobní procesy na různých moderních strojích, automatech a robotech, včetně výroby drobných komponentů pomocí 3D tiskáren, pozorovali výrobní procesy, které dnes probíhají pouze za pomoci počítačů, navštívili několik skladů a sledovali zaměstnance firmy při práci.
Exkurze byla zakončena diskuzí, kde náš průvodce, vedoucí výroby pan Martin Tuček vysvětlil způsob uzavírání obchodů, systém zásobování, organizační strukturu firmy, BOZ při práci, personální a mzdovou politiku firmy, náplň práce konstruktérů a technologů, charakterizoval konkurenci a export.
Exkurze byla pro studenty velice přínosná a zajímavá. Poděkování patří firmě Modus, spol. s r. o. za to, že tuto návštěvu studentům umožnila.