Soutěž o nejzdatnější dívku a chlapce Obchodní akademie

V rámci hodin tělesné výchovy ve školním roce 2021–2022 se konala soutěž o nejzdatnější dívku a chlapce OA. Soutěž byla koncipována tak, aby srovnala všestranné silové, rychlostní, vytrvalostní a dovednostní schopnosti žáků. Do soutěže byli zapojeni všichni žáci školy. Cílem soutěže bylo dosažení maximálního sportovního výkonu v každé z pěti disciplín: bench press (dívky + chlapci), trojskok snožný (dívky + chlapci), shyby na hrazdě (chlapci), výdrž ve shybu na hrazdě (dívky), člunkový běh 4 x 10 m, sed leh na počet opakování za 60 vteřin.

Všem žákům velký dík za účast.

Dívky:  1. místo   Daniela Jandáčová                  139 b       2.E

             2. místo   Barbora Štainerová                 119 b       1.A

             3. místo   Nela Mazůrková                       117 b       3.A

Hoši:    1. místo   Tadeáš Hanl                               172 b       2.A

             2. místo   Vojtěch Kříž                               165 b       3.C

             3. místo   Ota Raiter                                  164 b       2.E