Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

V předposlední květnový den se žáci 2.D vydali pod vedením učitele veřejné správy Mgr. Jana Hodničáka a třídní učitelky Ing. Sylvy Spolkové na exkurzi do Prahy. Po drobných komplikacích spojených s veřejnou dopravou a zjištěních, že se máme u nás stále čemu učit, dorazili do hlavního města.

První kroky z hlavního nádraží vedly do historické budovy Národního muzea, která patří nejenom mezi dominanty města a architektonické skvosty, ale je také považována za nejvýznamnější muzejní instituci v zemi. Za zvýhodněné vstupné měli žáci možnost navštívit reprezentativní prostory, stálé expozice i výstavu „Nikdy se nevzdáme“ vztahující se k pohnutým událostem spojeným s atentátem na Reinharda Heydricha, který byl spáchán téměř na den přesně před 80 lety. Výstavní projekt připomíná operaci Anthropoid a další významné události roku 1942 i doby pozdější. Návštěvníkům je tato temná část našich dějin prezentována prostřednictvím stručných, výstižných textů v českém a anglickém jazyce, dobových fotografií a dalších grafických materiálů, ale také skutečných předmětů včetně techniky, výstroje či výzbroje.

Druhým a zároveň hlavním cílem exkurze byla návštěva instituce, která nám dává zákony, a to Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (s mezizastávkou v jednom nejmenovaném fast foodu s písmenem „M“ v logu). Po absolvování povinné bezpečnostní prohlídky se role průvodců po Sněmovně ujali poslanec Ing. Michal Kučera a jeho asistentka PhDr. Markéta Vojanová, kteří žákům a jejich pedagogickému doprovodu poskytli mnoho zajímavých informací včetně pomyslných perliček, jež nejsou široké veřejnosti běžně známy. Největším zážitkem pro všechny zúčastněné byla návštěva jednacího sálu, v němž pan poslanec mj. pojednal o procesu schvalování zákonů (tzv. legislativní proces). Žáci tak měli možnost konfrontace nabytých znalostí a vědomostí z předmětů veřejná správa a právo s realitou. Zážitkem pro ně jistě byla možnost posadit se na místa, kde běžně sedávají vrcholní představitelé dolní komory Parlamentu, včetně její předsedkyně, a členové vlády v čele s premiérem. Někteří si vyzkoušeli, jaké je to stát za řečnickým pultíkem či sedět v lavicích poslanců. Kromě jednacího sálu se přítomní podívali do prostor, kde probíhají jednání poslaneckého klubu, do místnosti Státní akta, v níž se konají zasedání výborů a komisí Sněmovny, na terasu s krásným výhledem na Pražský hrad, prošli se po schodišti s portréty všech sněmovních předsedů, kteří své funkce zastávali od vzniku samostatné ČR, nahlédli do prostor, v nichž se konají setkání poslanců se zástupci médií aj. V závěru exkurze této významné státní instituce měli žáci možnost položit panu poslanci své dotazy, na něž pohotově a rád odpověděl.

Kroky z Malé Strany na Staré Město, a dále na hlavní nádraží, vedly po Královské cestě, po které kdysi projížděli čeští králové ke korunovaci na Pražském hradě. Žáci si tak prošli světoznámý Karlův most, historické uličky, zavítali na Staroměstské náměstí, ke Karolinu či Stavovskému divadlu.

Závěrem chci poděkovat všem žákům za vzorné chování a reprezentaci školy a kolegyni Ing. Spolkové za pomoc při organizaci akce.

Mgr. Bc. Jan Hodničák, DiS., učitel