Beseda o obchodech s cennými papíry a drahými kovy

Studenti třídy 4. C (Ekonomické lyceum) měli možnost besedovat s naší absolventkou paní Danou Allchin. V úvodu se studenti dozvěděli, že i z vesnice na Českolipsku se dá dostat na vedoucí pozici v nadnárodní firmě, která se zabývá těžbou a prodejem zlata po celém světě.

Beseda probíhala v českém a anglickém jazyce. Hlavním tématem byly obchody s akciemi a se zlatem. Vzhledem k tomu, že paní Allchin žije a pracuje na ostrově Jersey (Ostrov Jersey je největší a nejjižnější ostrov Normanských ostrovů, který leží v Lamanšském průlivu mezi pobřežím Francie a Británie. Sice patří mezi závislá území britské koruny, má ale vlastní měnu, zákony a parlament s rozsáhlou autonomií. Patří mezi nejrespektovanější daňové ráje.), následovaly otázky týkající se životních a pracovních podmínek, zdravotního a sociálního pojištění, daňového zatížení a struktury obyvatelstva a migrace.

Po skončení besedy navštívila paní Allchin také hodinu konverzace v anglickém jazyce ve 3. D.