Umíme využít dešťovou vodu

Naší škole se podařilo úspěšně dokončit stavební úpravy spojené s rekonstrukcí sociálního zařízení a instalaci technologie na využití dešťové a šedé vody, které byly financovány Libereckým krajem a Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt „Udržitelné hospodaření s vodou na Obchodní akademii Česká Lípa“ navázal na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ z roku 2019, která spočívala v zateplení budovy, instalaci vzduchotechniky s rekuperací energie a tepelných čerpadel, která využívají odpadní teplo k ohřevu vody a vytápění WC.

Využití dešťové a recyklované šedé vody (použitá voda z umyvadel a sprch ve škole) ke splachování toalet uspoří pitnou vodu. Vedle ekonomického efektu, kdy škola ušetří na nákladech za vodné a srážkovou vodu je další efekt ekologický – kdy např. srážková voda neodtéká v době deště a nezatěžuje tak kanalizační systémy. Celá akce také dokládá fakt, že škola o ekologii pouze neučí, ale v praxi teoretické poznatky aplikuje.

Dešťová voda